معاون درمان وزارت بهداشت از بدهی ۱۰هزار میلیارد تومانی بیمه تامین اجتماعی به مراکز درمانی خبر داد. به گزارش ایسنا، سعید کریمی گفت: یکی از چالش‌های اصلی و اعتراضات معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است که پرداخت نشده و نزدیک ۱۰هزار میلیارد تومان است. وی افزود: این بدهی ۱۰ ماه تا یک سال است که به مراکز مختلف بیمارستانی در کشور پرداخت نشده و بیمارستان‌ها را با مشکلات عدیده مواجه کرده است. کریمی با بیان اینکه ۹۰درصد درآمد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در بخش بستری از بیمه‌ها و ۱۰درصد درآمد آنها فرانشیزی است که از بیمار اخذ می‌کنند، اظهار کرد: ۵۰درصد مردم بیمه تامین اجتماعی هستند و در برخی شهرها مثل اصفهان ۶۰درصد مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. اگر بیمه ۹۰درصد درآمد یک مرکز درمانی را ندهد، بیمارستان نمی‌تواند سرپا باشد.