برخی از کارگران بازنشسته شهرستان گرمسار، امکانات تنها مرکز ملکی تامین اجتماعی در این شهرستان را برای پاسخگویی به نیاز بیمه‌شده ناکافی می‌دانند. به گزارش ایلنا، تعدادی از این بازنشستگان گفتند: با افزایش جمعیت کارگری گرمسار ضروری است که امکانات درمانی موجود نیز برای پاسخگویی به نیازهای درمانی بیمه‌شدگان گسترش یابد.

آنها با اشاره به اینکه بیش از ۷۰درصد از جمعیت گرمسار را بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پوشش می‌دهند، گفتند: طبق قانون در شهرستان‌هایی که بیش از ۳۵هزار بیمه‌شده دارند، تامین اجتماعی باید امکانات بیمارستانی فراهم کند. به گفته یکی از بازنشستگان، تنها مرکز درمانی تامین اجتماعی در این شهرستان به دلیل فقدان تجهیزات و امکانات درمانی متناسب با جمعیت عظیم کارگری این شهرستان، از ارائه خدمات مناسب ناتوان است.

او با بیان اینکه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از کمبود امکانات پزشکی و پزشکان متخصص در بخش‌های مختلف درمانی شکایت دارند، اظهار داشت: این مرکز با کمبود پزشکان متخصص در زمینه‌های قلب، دندان و چشم‌پزشکی و گوش و حلق و بینی مواجه است و محدودیت امکانات رادیولوژی و کمبود امکانات دارویی داروخانه مشکلاتی را برای بیمه‌شدگان ایجاد کرده است. این بازنشسته به وضعیت نابه‌سامان نوبت‌دهی در این مرکز درمانی اشاره کرد و گفت: با وجود تاخیر و انتظارهای طولانی در صف دریافت خدمات درمانی، صف‌های طویل نوبت پزشک و ازدحام جمعیت در این مراکز سبب می‌شود که بسیاری از بیمه‌شدگان از دریافت خدمات درمانی منصرف شوند. وی کاهش خدمات درمانی تامین اجتماعی این شهرستان را عامل تهدیدکننده سلامت جامعه کارگری دانست و گفت: کارگران و بازنشستگان هر ماه بخشی از دستمزدشان را جهت دریافت خدمات درمانی از تامین اجتماعی خرج می‌کنند اما با کمبود امکانات درمانی در مراکز ملکی، برخی داروهای مصرفی از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج‌ شده‌اند.