کارکنان رسمی نفت در انتظار اجرای ماده ۱۰ و افزایش حقوق هستند. تنی چند از این کارکنان در گفت‌وگو با ایلنا از انتظار چندساله برای اجرای ماده ۱۰ انتقاد کردند و گفتند: ماده ۱۰ مطالبه عقب‌مانده نفتی‌ها از سال ۹۳ است و ربطی به مصوبه افزایش حقوق دولت و مجلس ندارد. رسمی‌های نفت می‌گویند: انتظار داریم مقدمات اجرای این ماده در ماه‌های پیش رو فراهم شود. مصوبه مجلس و دولت، برای همه کارکنان دولت است و فقط مختص نفتی‌ها نیست اما ماده 10، مطالبه خاص نفتی‌هاست.