حدود ۴۰ تا ۵۰ کارگر کارخانه کمباین‌سازی تبریز که به شرکت توسعه صنعت آذربایجان شهرت دارد، دست به دامان رئیس جمهور شدند. این کارگران از ابراهیم رئیسی درخواست کردند به مشکلات این واحد قدیمی رسیدگی شود. به گزارش ایلنا، یکی از کارگران قدیمی این واحد تولیدی در این رابطه گفت: کمباین‌سازی در آستانه تعطیلی است. چند روز پیش رئیس‌جمهور در سخنان خود تاکید کرد هیچ کارخانه و واحد تولیدی نباید تعطیل بشود، بنابراین از وی درخواست می‌شود به مشکلات این واحد که روزگاری یکی از قطب‌های صنعت استان بود، رسیدگی شود.