کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری نیشابور از روند پرداخت حداقلی بیمه خود انتقاد کردند. این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند که با وجود اجباری بودن پرداخت حق بیمه، شهرداری در پرداخت حق بیمه آنها کوتاهی می‌کند. به گفته کارگران شهرداری، به‌رغم اینکه هر یک از کارگران ماهانه حدودا 10میلیون تومان دریافتی دارند اما حق بیمه آنها براساس پایه حقوق حداقلی اداره کار  پرداخت می‌شود. کارگران با بیان اینکه اگر مابه‌التفاوت حق بیمه ما کارگران کامل به تامین اجتماعی پرداخت نشود، بعد از بازنشستگی از مستمری حداقلی برخوردار خواهیم شد، گفتند: اداره تأمین اجتماعی نیشابور می‌تواند سریع‌تر اقدام کند و مشکلات بیمه‌ای کارگران را سریع رفع کند تا حق آنها ضایع نشود.