دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بهترین سازوکار تامین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می‌داند.

به گزارش ایسنا، هادی ابوی با بیان اینکه ۸۰درصد دریافتی کارگران را مسکن و اجاره‌بها می‌بلعد، معتقد است: برای خانه‌دار شدن کارگران از طریق تعاونی‌ها لازم است در ابتدا تعاونی‌های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام‌های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.

ابوی، تامین زمین رایگان، پرداخت وام‌های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز را ازجمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران عنوان کرده و می‌گوید: کارگران برای خانه‌دار شدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند. به گفته دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دریافتی کارگران آن‌قدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل لازم است وام‌های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.