کارگران پیمانکاری شهرداری زرنه در شهرستان ایوان استان ایلام با ابراز نگرانی از انباشته شدن مطالبات در ماه‌های آینده، خواستار دریافت معوقات مزدی خود شدند.

به گزارش ایلنا، کارگران شهرداری زرنه که روز شنبه برای دریافت مطالبات خود به ساختمان استانداری مراجعه کرده بودند، گفتند: بابت هفت ماه مطالبات مزدی سال جاری طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین زندگی از شهرداری می‌خواهیم بخشی از این طلب مزدی را پرداخت کند.

کارگران در ادامه تصریح کردند: جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، حدود ۷۰ ماه است که حق بیمه‌مان به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و مسئولان شهری زرنه ماه‌هاست که می‌گویند برای پرداخت طلب مزدی و بیمه‌ای کارگران بودجه نداریم.

آن‌ها با بیان اینکه بخش دیگری از مطالباتمان به حق اضافه کاری، ماموریت و تعطیل کاری مربوط می‌شود که از سال ۹۴ پرداخت آن به تاخیر افتاده است، در ادامه تاکید کردند: مشکلات ما ناشی از کمبود منابع مالی در شهرداری است. شهرداری چرا باید امنیت شغلی و معیشتی کارگر پیمانکاری شاغل در شهرداری را به خطر بیندازد.

به گفته این کارگران؛ اگر مدیریت شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل خواهند شد.