مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری طی جلسه‌ای با مدیران کانون‌های بازنشستگی به سوالات آنان پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، محمد اسکندری گفت: برخی از خدمات رفاهی و درمانی در زمره وظایف ذاتی صندوق تعریف نشده ولی صندوق کشوری با تمام توان مصمم است که مشکلات بازنشستگان را پیگیری و رفع و رجوع کند. در بحث بیمه تکمیلی درمان سال گذشته (۱۴۰۰) مبلغ ۷۵۰میلیارد دریافت شده و حدود ۲۲۴۳میلیارد تومان پرداخت خسارت شده و امسال ۱۰۸۰میلیارد آورده بوده و تاکنون ۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت خسارت شده است.

وی در ارتباط با متناسب‌سازی هم گفت: سال۱۴۰۰ منابع لازم را در اختیار نداشتیم و از آورده شرکت‌ها هزینه کردیم. سال ۱۴۰۱ پیگیری می‌کنیم که تمهیدات و مقدمات لازم فراهم شود و در عین حال، پرداخت مطالبات معوق سال ۹۹ جهت تامین اعتبارات پیگیری می‌شود.

اسکندری افزود: آیین‌نامه نحوه پرداخت هدایا و کمک رفاهی و مناسبتی درحال تدوین است که حداقل به میزان ۲۰درصد اعتبارات شاغلان برای بازنشستگان پیش‌بینی شده تا با کمک نمایندگان مجلس در بودجه گنجانده شود. بهره‌مندی بازنشستگان از محصولات و تولیدات شرکت‌ها، یک مطالبه برحق است ضمن اینکه به نفع شرکت‌ها هم هست.

مدیرعامل صندوق در مورد وام و حق مناطق جنگی گفت: در ارتباط با وام ازدواج فرزندان، هر کس درخواست کند پرداخت می‌شود و بارگذاری مجدد ضرورت ندارد. راجع به برخورداری بازنشستگان از امتیازات مناطق جنگی تفسیرهای متفاوتی می‌شود و برخی‌ها اعتقاد دارند که مشمول بازنشستگان نمی‌شود.