استاندار مرکزی با بیان اینکه موضوع قراردادهای موقت کارگری عادلانه نیستند، گفت: موضع رئیس جمهور به مسأله قراردادها روشن است و پیگیر تعیین تکلیف این مسأله است.

فرزاد مخلص‌الائمه در شصت و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: این شورا محل بحث و تبادل نظر دولت و بخش خصوصی جهت تحقق موضوعاتی چون رشد اقتصادی، رفع موانع بهره‌وری تولید و توسعه صادرات است.

در این جلسه، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان نیز با بیان اینکه کارگروه، تعامل بیشتری با نمایندگان داشته باشد چراکه برخی از موارد نیازمند اصلاح قوانین است، گفت: ارتباط بخش خصوصی با دولت در وضعیت اسفباری قرار دارد. دولت برای پیشبرد امور باید با بخش خصوصی تعامل داشته باشد. سرمایه‌گذاران با مراجعه به ادارات به دلیل مواجهه با سیستم ناکارآمد و مدیران نالایق از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شوند.

بیاتی با اشاره به وضعیت پیمانکاران افزود: پیمانکاران در ابتدای کار بیمه مالیات و... پرداخت می‌کنند اما صورت وضعیت آنها با وقفه ۶ ماه تا یک سال پرداخت می‌شود و این امر بر کارگر تحت امر پیمانکار تاثیر منفی می‌گذارد.