مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در دولت سیزدهم نزدیک به ۸۸هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تامین اجتماعی به بانک‌ها تسویه شده است.

به گزارش ایرنا، میرهاشم موسوی در دیدار با استاندار کرمان اظهارداشت: چالشی بزرگ‌تر از صندوق‌های بیمه‌ای نیست زیرا چالش تامین اجتماعی مستقیماً هر ماه با مردم ارتباط خواهد داشت. وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک میلیون بیمه‌شده به صندوق بیمه تامین اجتماعی اضافه شده، گفت: در پنج ماهه نخست امسال نیز ۴۳۰هزار نفر به تعداد بیمه‌شده‌های این سازمان اضافه شده است. موسوی با اشاره به وضعیت کلان تامین اجتماعی گفت: وظایف و ماموریت‌های تامین اجتماعی در حوزه‌های بیمه‌های اجتماعی، درمان (پوشش بیش از ۵۰درصد جامعه)، ارائه خدمات به فعالان کسب و کار و سرمایه‌گذاری (شستا) است و در این موارد ماموریت وسیع و گسترده‌ای آغاز کرده که دارای آثار بسیار زیاد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی برای مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم است. وی با اشاره به اینکه وضعیت صندوق تامین اجتماعی در مقابل صندوق‌های اجتماعی دیگر موجود بهترین حال ممکن را دارد، گفت: ضریب پشتیبانی صندوق بیمه تامین اجتماعی ۴.۲ است. موسوی افزود: در این صندوق حتی یک روز پرداخت حقوق مستمری‌بگیران به تعویق نیافتاده و تعهد افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان برای سایر سطوح مزدی را نیز به لطف خدا حتماً انجام می‌دهیم.