یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری گفت: انتظار داریم معوقات متناسب‌سازی از مهرماه پرداخت شود.

به گزارش ایلنا، سیداحمد حسینی می‌گوید: سازمان امور استخدامی طرحی را برای افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری در دستور کار قرار داد و قرار است متناسب‌سازی بازنشستگان این صندوق‌ها جزو حقوق آنها قرار بگیرد و همچنین مستمری ماهانه آنها افزایش یابد. این در حالی‌ست که هنوز تکلیف باقیمانده متناسب‌سازی ۱۴۰۰ برای بازنشستگان کارگری مشخص نشده است.

او ادامه می‌دهد: ۲۵درصد متناسب‌سازی سال گذشته هنوز اجرا نشده و بازنشستگان آن را از تامین اجتماعی طلبکارند. انتظار داریم مقدمات اجرای آن قبل از نیمه دوم سال فراهم شود، ضمن اینکه توقع داریم مابه‌التفاوت آن برای نیمه اول سال نیز پرداخت شود.

به گفته وی، کانون‌های بازنشستگی در مذاکره با دولت و مقامات سازمان باید در ارتباط با زمان اجرای متناسب‌سازی به تفاهم برسند و به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که معوقات متناسب‌سازی به همراه معوقات افزایش مستمری‌ها از مهرماه به بازنشستگان پرداخت شود.

حسینی تاکید می‌کند: مطالبه مهم، قرار گرفتن متناسب‌سازی جزو پایه حقوق بازنشستگان است تا سال بعد مشمول افزایش شود و دوباره بحث به مذاکره و زمان‌بندی نکشد. همانطور که قرار است متناسب‌سازی را برای بازنشستگان دولت جزو حقوق قرار دهند، باید برای بازنشستگان کارگری نیز اقدام شود.