مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن اعلام جذب ۲۷۰هزار بیمه‌شده جدید در طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، از هدف‌گذاری این سازمان برای افزایش پوشش بیمه‌ای به یک میلیون بیمه‌شده در این طرح خبر داد.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی  در جلسه شورای معاونین این سازمان گفت: بررسی وضعیت منابع و مصارف سازمان نشان می‌دهد که ناپایداری منابع نقدی، همچنان ابرچالش سازمان تأمین اجتماعی است که باید برای عبور از این شرایط به دنبال راهکارهای تحولی باشیم و بتوانیم با مواجهه صحیح در حوزه‌های مختلف، اهداف سازمانی در زمینه تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات را محقق کنیم.

وی افزود: در زمینه تأمین منابع برای ایفای تعهدات به جامعه تحت‌پوشش، مسئولیت سنگینی برعهده داریم. در تأمین اجتماعی متکفل خدمت به ۵۰درصد از جمعیت کشور هستیم و متناسب با این مسئولیت سنگین، باید با تأمین منابع، تعهدات و تکالیف قانونی را در قبال جامعه تحت پوشش به خوبی ایفا کنیم. باید پاسخگوی نیاز جامعه تحت پوشش در حوزه مأموریت خود باشیم و سازوکارهای لازم برای توسعه خدمات در بخش‌های مختلف را تدبیر کنیم. مدیران استانی نیز در حوزه مأموریت خود، برای تحقق اهداف سازمانی مسئولیت دارند و جا دارد که در تمامی مسائل سازمانی به‌ویژه تعادل منابع و مصارف، اهداف سازمانی را با جدیت پیگیری کنند و برنامه مؤثر در این زمینه داشته باشند.