تعدادی از ایثارگران شرکتی مخابرات مقابل ساختمان یکی از سهامداران تجمع کردند. به گزارش ایلنا، روز گذشته تعدادی از ایثارگران شرکتی مخابرات از استان‌های مختلف به تهران آمدند و مقابل ساختمان یکی از سهامداران در خیابان ساعی تجمع کردند. این عده با بیان اینکه تبدیل وضعیت ما جزو الزامات قانون بودجه سال قبل بود اما مخابرات به قانون تکمین نکرد، می‌گویند: در بسیاری از نهادها، تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی کلید خورده و مراحلی را پشت سر گذاشته اما در مخابرات به دلیل مخالفت یکی از سهامداران، کار متوقف مانده است.

ایثارگران مخابرات، خواستار حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستند. آنها می‌گویند همه راه‌های مطالبه‌گری را طی کردیم، بارها نامه‌نگاری و رایزنی کردیم اما نتیجه نداشت لذا تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم و حقوق خود را مطالبه کنیم.