تعدادی از کارگران صنایع بسته‌بندی داروگر در رشت به‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق اعتراض کرده و مقابل این واحد تولیدی تجمع کردند.

یکی از این کارگران به ایلنا گفت: در بخش‌های مختلف شامل ساخت انواع تیوب و چاپ و بسته‌بندی محصولات شوینده داروگر و... کار می‌کنیم و خواستار دریافت حقوق معوقه ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر هستیم.

به گفته این کارگر، کارگران صنایع بسته‌بندی داروگر از ابتدای سال جاری هیچ‌گونه دریافتی نداشته‌اند. علاوه بر حقوق، مطالبات بیمه‌ای این کارگران در ماه‌های گذشته نیز پرداخت نشده است.

این کارگر درباره مشکلات بیمه‌ای کارگران صنایع بسته‌بندی داروگر گفت: مشکلات انفصال بیمه‌ای کارگران همراه با تمدید نشدن بیمه درمان تامین اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است.

وی تصریح کرد: مدیران داروگر حداقل با پرداخت یک ماه حقوق به مشکلات بیمه‌ای کارگران رسیدگی کنند تا بیشتر از این خانوادهای کارگرانی که دچار بیماری‌اند یا در بیمارستان تحت درمان هستند از لحاظ مالی در مضیقه نباشند.