مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر حدود ۷۰درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند.  به گزارش ایلنا، میرهاشم موسوی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با تأکید بر نیاز به تحول در مدیریت صندوق تأمین اجتماعی هم در بخش درآمدی و هم در بخش کنترل هزینه‌ها و مدیریت مصارف و هم در بخش توسعه خدمات، ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی را فرصت مناسبی برای حل چالش‌ها و مشکلات و تقویت کارآمدی، جامعیت و کفایت خدمات تأمین‌اجتماعی و همچنین گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی در کشور دانست.

وی در پاسخ به پرسشی در زمینه ورشکسته بودن تأمین اجتماعی گفت: درست است که تأمین‌اجتماعی چالش‌هایی در بحث منابع و در زمینه نقدینگی دارد اما به این معنی نیست که بگوییم صندوق تأمین‌اجتماعی یک صندوق ورشکسته است. در همین شرایط هم ما به لحاط بودجه تعهدی مشکلی نداریم و اگر کارفرمایان ما تعهدات خودشان را به موقع انجام دهند و تعهداتشان را بپردازند ما به لحاظ منابع، مشکلی نخواهیم داشت.