نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیط مترو مهم‌ترین مشکل خود را اجبار به انجام اضافه‌کار بدون دریافت دستمزد می‌دانند. به گفته آنها، این نیروها گاهی کل هفته را بدون تعطیلی کار می‌کنند. جمعی از این افراد در گفت‌وگو با ایلنا، از عدم تغییر وضعیت و ادامه بی‌قانونی‌های پیمانکار خود خبر دادند. آنها با بیان اینکه مهم‌ترین مشکلشان، اجبار به انجام اضافه‌کار بدون دریافت دستمزد است، می‌گویند: مجبوریم بعد از پایان کار روزانه به بانک برویم و پول‌های نقد باجه را وارد حساب شخصی و بعد با دستگاه پوز وارد حساب شرکت کنیم. این پروسه هر روز دو ساعت طول می‌کشد. انجام این کار جزو وظایف ما نیست و برای این دو ساعت کار اضافی، حقوقی دریافت نمی‌کنیم. این نیروها می‌گویند: ما پولی بابت تعطیل‌کاری و نوبت‌کاری نمی‌گیریم. هر دو سه ماه یک بار به ما فیش حقوقی می‌دهند و اگر پولی از حقوق ماهانه ما کم شود، نمی‌دانیم این پول برای چه کم شده و کسی پاسخگو نیست. نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیط مترو می‌گویند: پیمانکار از ابتدای سال پایه سنوات ما را صفر کرده در حالی‌که بسیاری از نیروها بالای ۸ سال سابقه کار دارند.