رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرد که وضعیت بیمه کارگران ساختمانی باید توسط مجلس پیگیری شود.

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی در تذکری در شورای شهر تهران، با بیان اینکه در حادثه متروپل تعدادی از کارگران ساختمانی جان خود را از دست دادند، گفت: کارگران معمولا به دلیل عدم برخورداری از بیمه در زمان حادثه یا فوتشان مستمری به خانواده‌های ‌آنها تعلق نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه کارگری جزو مشاغل سازمان‌یافته نیست و ارکان اصلی ‌آن یعنی کارگر، کارفرما و کارگاه ساختار مناسبی ندارند به همین دلیل بیمه کارگری نمی‌شوند، افزود: براساس آمار بین‌المللی از هر ۵ مرگ در محل کار یک مورد مربوط به بخش ساختمان‌سازی است. براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی جمعیت کارگران ساختمانی یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر است که تنها ۵۰۰هزار نفر در قالب پیمانکاری فعالیت کرده و مابقی به صورت آزاد مشغول به فعالیت هستند و تفاوت کارگران شرکتی و آزاد به نحوه ساماندهی آنها برمی‌گردد و کارگران ساختمانی غیر شرکتی تحت پوشش بیمه نیستند و لازم است که قانون‌گذار فکری در این خصوص انجام دهد. عباسی با بیان اینکه در سال ۸۶ قانونی در راستای حمایت از کارگران ساختمانی تصویب شد اما به دلیل ضعف در یکی از موادش این قانون به طور کامل اجرا نشد، گفت: از مجلس می‌خواهیم که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و از شهردار تهران نیز می‌خواهیم که سازوکار فعالیت کارگران ساختمانی را ارتقا دهد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در و اکنش به این تذکر تصریح کرد: بیمه کارگران ساختمانی مبلغ بسیار پایینی بود که به یک باره افزایش یافت و این افزایش بر قیمت تمام شده ساختمان اثر گذاشت.