مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار تجمیع بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی تحت پوشش این صندوق همانند شاغلان آموزش و پرورش شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسکندری در نامه‌ای به یوسف نوری، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را یکی از دغدغه‌ها و مطالبات همیشگی بازنشستگان عنوان کرده و نوشته است: با عنایت به اقدام قابل تقدیر آن وزارتخانه در انعقاد تفاهم‌نامه بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان با شرکت بیمه دانا، به استحضار می‌رساند یکی از مطالبات مؤکد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و به ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، اجرای ماده ٨۵ قانون خدمات کشوری مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و خانواده‌های آنها به همراه قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارمندان آن دستگاه است. وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته از بازنشستگان تحت پوشش این صندوق طی ماه‌های اخیر، آورده است: براساس نظرسنجی هفتگی صندوق، بیش از ۴٩درصد از بازنشستگان تمایل دارند تا مانند دوران کارمندی، خدمات رفاهی و بیمه‌ای خود را از دستگاه مربوطه محل اشتغال دریافت کنند.  لذا در اجرای ماده ٨۵ قانون مذکور و با عنایت به مطالبات بازنشستگان فرهنگی، آن وزارتخانه تمهیدات لازم را جهت بهره‌مندی بازنشستگان فرهنگی از خدمات بیمه تکمیلی شرکت بیمه مذکور فراهم آورد.