نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون ایران در زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که شرایط محیط کسب و کار بخش تعاون نسبت به فصل قبل از آن مطلوب نبوده است.

به گزارش ایسنا، نتایج طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار که با همکاری اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در زمستان سال 1400، رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۵.۵۶ محاسبه شده که با توجه به آنکه نمره بدترین ارزیابی ١٠ است، نشان می‌دهد که شرایط محیط کسب و کار در بخش تعاون نسبت به پاییز ۱۴۰۰ که رقم ۵.۵۶ بوده تغییری نداشته است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، وضعیت محیط کسب و کار بخش تعاون همچنان مطلوب نیست.

به موجب گزارش معاونت برنامه‌ریزی اتاق تعاون، نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در این مدت، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه، دشواری در تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات و در مقابل محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، اینترنت و تلفن همراه و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه محصولات و خدمات بوده است. بهترین و بدترین محیط کسب و کار نیز به ترتیب مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

در بررسی برآورد فصلی شاخص استانی محیط کسب و کار بخش تعاون، استان‌های زنجان، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استان‌های لرستان، قزوین و سیستان و بلوچستان به ترتیب بدترین محیط کسب و کار را داشته‌اند.