مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: در زمینه نسخه الکترونیک با وجود پیشرفت قابل ملاحظه، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید به سرعت‌ تکمیل شود.

به گزارش «توسعه ایرانی»، میرهاشم موسوی در جلسه بررسی وضعیت نسخه الکترونیک اظهار کرد: برای پیشبرد طرح نسخه الکترونیک، مدیران و همکاران بخش‌های مختلف تأمین‌اجتماعی متقبل زحمات فراوانی شده‌اند اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید به سرعت روند ارتقا و تکمیل این طرح طی شود و در آینده نزدیک تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.موسوی افزود: توجه به نظرات و دیدگاه‌های مدیران استانی برای رفع مشکلات و ارتقای سامانه نسخه الکترونیک ضروری است و مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات باید با مدیران و کارشناسان استان‌ها ارتباط مداوم داشته باشند و در صورت نیاز، با حضور در استان‌ها یا دعوت از مدیران استانی به ارزیابی دقیق وضعیت سامانه نسخه الکترونیک بپردازند و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.