سرپرست پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: نمی‌توانیم در هنگام دریافت حق بیمه قانون را رعایت کنیم اما در هنگام پرداخت مستمری آن را رعایت نکنیم.

به گزارش ایلنا، محمدحسن‌زدا با انتقاد از سیاست افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان کارگری غیرحداقل‌بگیر گفت: طی چند روز گذشته دولت میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.

این کارشناس تامین اجتماعی گفت: ما در سال‌های گذشته سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را نداشتیم که امسال این اتفاق افتاد و مسئولان فعلی هم روی این سیاست‌ها تبلیغات بسیاری کردند. البته این موضوع جای خوشحالی دارد اما به شرط اینکه به آن عمل شود.

وی گفت: تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان در واقع اولین آزمون بود برای اینکه ببینیم به این سیاست‌های ابلاغی عمل می‌شود یا نه. بند ۵ سیاست‌های ابلاغی از حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر صحبت می‌کند. سوال این است که با 10درصد افزایش حقوق در برابر ۷۰درصد تورم، قدرت خرید را افزایش می‌دهیم یا نابود می‌کنیم؟

زدا ادامه داد: همچنین در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی آمده که تمام تصمیمات کلان کشور باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. در تصمیمی که دولت برای حقوق بازنشستگان گرفته، این پیوست کجاست؟

وی گفت: وزیر کار می‌گوید عدالت برای اولین بار رعایت شده است! وی با پیشنهاد ۳۸درصد افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان موافقت کرد اما الان دولت 10درصد افزایش حقوق بازنشستگان را پذیرفته است. اگر به این 10درصد افزایش حقوق، عدالت می‌گویند پس چرا با آن ۳۸درصد موافقت کردند؟ آیا با علم به اینکه افزایش ۳۸درصدی ناعادلانه بود، آن را امضا کردند؟

وی تصریح کرد: این تصمیم اگر پیوست بیمه‌ای داشت باید عدالت رعایت می‌شد. ما باید از کسانی که بیشترین حق بیمه را دادند و بیشترین سنوات را پرداخت کردند، حمایت کنیم تا دیگران را به پرداخت حق بیمه بیشتر تشویق کنیم. باید به این افراد حقوق بیشتری پرداخت کنیم.

سرپرست پیشین تأمین اجتماعی گفت: چرا قانون ۷ برابر حداقل دستمزد هنگام گرفتن حق بیمه به شدت رعایت می‌شود اما در پرداخت مستمری‌ها این اتفاق نمی‌افتد. همین الان بین حداقل و حداکثر در پرداخت حق بیمه فاصله رعایت شده و تعادل ایجاد شده اما آیا در پرداخت مستمری هم این موضوع رعایت شده است؟