جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصویب در هیأت وزیران اعلام شد.

به گزارش ایسنا، براساس مصوبه اخیر هیأت وزیران مقرر شد که حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی که به موجب قوانینی ازجمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، ازاین‌رو میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از پنج میلیون و ۵۸۰هزار تومان کمتر نباشد. در خصوص مستمری ازکارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.طبق این گزارش، همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس) درباره صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰درصدی اعمال می‌شود و علاوه بر ۱۰درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.