مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش ١٨٠هزار نفری جمعیت شاغلان در سال ۱۴۰۰ خبر داد که خبری نسبتا دلگرم کننده بود اما در همین گزارش تاکید شده است که نرخ جمعیت فعال در همین سال با کاهش 0.4درصدی مواجه شده است.

به گزارش توسعه ایرانی، طبق گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار و اشتغال در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵میلیون و ۸۲۲هزار نفر یعنی معادل ۴۰.۹درصد از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ و جزو گروه فعال هستند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل‌تر (١٣٩٩) ٠.٤درصد کاهش یافته است.

براساس این گزارش بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 9.2درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند که این شاخص نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل‌تر (۱۳۹۹)، 0.4درصد کاهش یافته که دلیل اصلی آن، کاهش جویندگان کار در ایران به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب بوده است.

طبق این گزارش، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۹.۸درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. براساس آمار ۱۱میلیون و ۶۸۷هزار و ۵۸۳ نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. شاغلین خدمات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۰.۵درصد افزایش یافته است که دلیل عمده آن به کاهش معنادار تاثیر ویروس کرونا بر کسب و کارها بازمی‌گردد. همچنین هفت میلیون و ۹۲۹هزار و ۴۳۹ نفر معادل ۲۳.۷درصد جمیعت شاغل در بخش صنعت و سه میلیون و ۸۲۷هزار و ۲۴۵ نفر برابر ۱۶.۳درصد جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

طبق این گزارش، میزان اشتغال در بخش کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱.۱درصد کاهش یافته در حالی‌که اشتغال صنعت همچون خدمات ۰.۵واحد درصد رشد داشته است.

بررسی داده‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) تغییری نداشته است. همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که ١٦,٥درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٩، به میزان ٠.٢درصد کاهش یافته است.

2/10درصد شاغلان اشتغال ناقص داشتند

طبق این گزارش، بررسی سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال١٤٠٠ نشان می‌دهد که ١٠,٢درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 37.8درصد از شاغلین ۱۵ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

طبق این گزارش، منظور از اشتغال ناقص این است که افراد شاغل به دلایل مختلف همچون فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند. همچنین این نتایج گویای آن است که در سال ١٤٠٠جمعیت شاغل کشور به طور متوسط ٤٣,٥ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که با وجود اینکه سایه کرونا در شش ماهه دوم سال 1400 از بازار کار ایران رفع شد، اما همچنان کشور با مشکل اشتغالزایی و دستمزدهای پایین شاغلان مواجه است که باعث شده است بی‌رغبتی جوانان به کارهای رسمی ادامه پیدا کند و جمعیت فعال در ایران نسبت به سال 1399 که اوج شیوع کرونا در ایران بود نیز کمتر شود.