جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری شوش از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری شوش که گفته شده تعداد آن‌ها تا ۴۰۰ نفر است، گفتند: مهمترین موضوع در شهرداری شوش که باعث تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شده است، مربوط به کمبود منابع مالی شهرداری می‌شود که باعث شده صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران به موقع پرداخت نشود.

کارگران اظهار داشتند: بعد از اعتراض دو هفته کارگران در اردیبهشت ماه، برخی مدیران شهری وعده کرده بودند بخشی از معوقات مزدی کارگران را تا دو هفته آینده پرداخت می‌کنند و منابع مالی آن هم در حال تامین است.

کارگران با بیان اینکه آن زمان با اعتماد به وعدهای داده شده مسئولان به اجتماع صنفی خود پایان دادیم، درباره مطالبات خود تصریح کردند: در حال حاضر کارگران شهرداری شوش ۴ ماه مطالبات معوقه دارند که این موضوع آن‌ها را در شرایط سخت مالی قرار داده است.

براساس ادعای کارگران، بخشی از این مطالبات مربوط به تهدید امنیت شغلی است. مسئولان شهری به‌جای تامین منابع مالی پرداخت حقوق، به اعتراضات کارگران اشکال وارد می‌کنند.