پس از کش و قوس‌های فراوان بحث افزایش حقوق بازنشستگان اعم از مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و متوسط‌بگیران، به‌نظر می‌رسد بالاخره پرونده تایید مصوبه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق ۵۷.۴درصدی حداقل‌بگیران و ۳۸درصدی سایر سطوح توسط هیأت دولت به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش ایلنا، «علی‌اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به جلسه اخیر «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران دعوت شده بودند و به بررسی تاخیر دولت در صدور احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان پرداختند.عیوضی با تایید اخبار درباره نظر مساعد «پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر اعضا با افزایش حقوق بازنشستگان و توصیه اکید به دولت در جهت تصویب افزایش قانونی حقوق بنابر مصوبات تامین اجتماعی و شورای عالی کار، بیان کرد: در این جلسه وزیر اقتصاد نیز موافقت خود با افزایش حقوق بازنشستگان برای تمام سطوح اعم از متوسط‌بگیر و حداقل‌بگیر بنا بر مصوبه شورای عالی کار و هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرد.دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران تصریح کرد: وزیر اقتصاد مدعی بوده که در هیأت دولت مخالفتی با افزایش حقوق مستمری بازنشستگان بنابر مصوبه هیأت مدیره تامین اجتماعی وجود ندارد و تاخیر تصمیم‌گیری دولت در این موضوع دلایل دیگری داشته است.