تعدادی از کارگران قراردادی وزارت نفت در اعتراض به تعدد قراردادهای کاری در وزارت نفت، صبح دیروز مقابل این وزارتخانه تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که شروع مشکل خود را از زمان حذف پیمانکار و تغییر وضعیت قراردادی از کارگر پیمانکاری به نیروی قرارداد مستقیم معرفی می‌کنند، مدعی هستند با وجود وضعیت شغلی کارگری و داشتن رده حقوقی کارگری، اکنون مشمول حقوق کارمندی بوده و در زمینه افزایش حقوق به‌جای ۵۷.۴ و ۳۸درصد، مشمول افزایش حقوقی ۱۰درصدی شده‌اند و عیدی آنان نیز کارگری منظور نشده است.

کارگران حاضر در تجمع اظهار کردند: تعدد قراردادهای کاری در وزارت نفت موجب بروز مشکلات عدیده برای نیروی انسانی این وزارتخانه شده است.همچنین نیروهای دارای قرارداد مدت موقت بیان کردند که در مدت 10سال اخیر، افزایش‌های سالانه طبق مصوبات شورای عالی کار و قانون کار را دریافت نکرده و اکنون با وجود افزایش ۵۷.۴درصدی نیروهای قراردادی غیردولتی در سال جاری، به مدت ۱۰ سال مابه‌التفاوت افزایش حقوق را طلبکار هستند.