یک عضو شورای اسلامی شهر تهران بر الزام مدیریت شهری برای اجرای قانون کار  تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حبیب کاشانی در شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مورد افزایش ۴۰درصدی حقوق کارکنان شهرداری تهران، نه شورا و نه هیچ جای دیگری نمی‌تواند مانع قانون شود. ما ملزم به اجرای قانون هستیم و این میزان افزایش پس از بسته شدن بودجه بوده که باید هزینه آن از جای دیگری تامین شود.

وی افزود: شهردار تهران به صورت علی‌الحساب ۴۰درصد افزایش را پرداخت کردند اما در نهایت ما ملزم به اجرای قانون کار هستیم.