روز شنبه (24 اردیبهشت) و طی دو حادثه جداگانه، دو کارگر ساختمانی در تهران و بیرجند جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، در اولین حادثه که حوالی ساعت ۱۰:۱۵ صبح شنبه در یک مجتمع درمانی در حال ساخت رخ داد، یک کارگر ۵۴ساله حین انجام کار از طبقه سوم به درون چاهک آسانسور سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

حوالی ساعت ۱۵ و ۴۰ دقیقه بعدازظهر روز شنبه نیز کارگری ۶۵ساله در حین کار آواربرداری در ساختمانی در خیابان هفده شهریور بیرجند بر اثر سقوط آوار روی سرش، جان باخت.