در نشست چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت، باز هم افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب نرسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه به ایلنا گفت: تکلیف را مشخص نکردند و حتی دلایلی را که منجر به‌عدم تصمیم‌گیری شده، اعلام نمی‌کنند تا جامعه کارگری بتواند با مذاکره مشکل را حل کند. در واقع بازنشستگان را در خوف و رجا نگه داشته‌اند و این شیوه، برخورد مناسبی با جامعه ۱۲ یا ۱۳ میلیون نفری خانواده بازنشستگان کارگری کشور نیست.

حسن صادقی گفت: توصیه می‌کنیم مصوبه تامین اجتماعی را سریع تصویب کرده و برای اجرا به سازمان برگردانند تا بازنشستگان آرامش فکری و روانی پیدا کنند. بازنشستگان دیگر بیش از این نمی‌تواننند منتظر بمانند. ما در مقابل اجحاف نسبت به بازنشستگان ساکت نمی‌نشینیم.