از ابتدای بحث رتبه‌بندی معلمان و ارائه لایحه آن به مجلس در دولت قبلی، بازنشستگان فرهنگی بارها خواستار اعمال رتبه‌بندی در مستمری بازنشستگان شده‌اند. بازنشستگان می‌گویند که همسان‌سازی واقعی به معنای تعلق گرفتن تمام امتیازات شاغل به بازنشستگان هم‌تراز است و بنابراین باید تمام مزایای مزدی رتبه‌بندی به طور برابر شامل حال بازنشستگان شود.

به گزارش ایلنا، اظهارات اخیر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، این امیدواری را زنده کرده است. احمدحسین فلاحی در این رابطه گفته است: بازنشستگان مهر ماه سال ۱۴۰۰ هم شامل رتبه‌بندی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در دولت قبل برای این لایحه تنها پنج هزار میلیارد بودجه در نظر گرفته شده بود، گفت: اکنون مجموع بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۷هزار میلیارد تومان است که دو سال را تحت پوشش قرار می‌دهد.

حالا بازنشستگان امیدوارند علاوه بر بازنشستگان مهر ۱۴۰۰، سایر معلمان و فرهنگیان بازنشسته نیز با ارائه تمهیدات و سازوکارهای مناسب توسط نمایندگان مجلس، مشمول رتبه‌بندی شوند.