وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به خاطر افزایش دستمزد تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، گفت: در فروردین امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸درصد کمتر از سال گذشته بود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الله عبدالملکی در همایش هفته کار و کارگر اظهار کرد: کاهش تقاضا برای بیمه بیکاری در فروردین امسال یعنی افزایش حقوق تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.وی افزود: براساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.