جمعی از کارگران شهرداری شوش از عدم پرداخت سه ماه دستمزد خود خبر دادند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که تحت مسئولیت چند پیمانکار به صورت قراردادی در بخش‌های عمران، تاسیسات، آتش‌نشانی، خدمات و فضای سبز مشغول کار هستند، می‌گویند: سه ماه حقوق معوقه طلبکاریم و در عین حال هیچ مسئولی در استان پاسخگوی مطالباتمان نیست. به همین دلیل جمعی از همکارانمان روز دوشنبه (۵ اردیبهشت) در پیگیری مشکلات ایجاد شده در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش تجمع صنفی برگزار کردند.این کارگران با بیان اینکه در تامین هزینه‌های اولیه زندگی درمانده‌ایم، اظهار داشتند: در حالی‌که هر چند ماه یک بار بخشی از مطالباتمان پرداخت می‌شود، نمی‌توانیم معاش خانواده‌هایمان را تامین کنیم و گرانی امان‌مان را بریده است.