معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفت: هیچ‌گونه تعدیل نیرویی در این استان پذیرفته نیست و ضمن تثبیت معیشت کارگران، باید تلاش شود فضای اشتغال در استان پایدار و امیدآفرین باشد.

به گزارش ایسنا، محمدتقی ایرانی در اولین کمیسیون کارگری استان در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: سال ۱۴۰۱، به تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام گرفته و توجه به تولید ملی زمینه رشد کشور را فراهم می‌کند لذا کارگر و مطالبات این قشر باید به موقع پاسخ داده شود.وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌های آنها نباید نگران معیشت و آینده شغلی خود باشند، گفت: هیچ تعدیل نیرویی در استان بوشهر پذیرفته نیست و کارگری که مولد و محور تولید و توسعه است باید امنیت روانی و شرایط معیشتی پایداری داشته باشد.وی تاکید کرد: همه اعضای کمیسیون کارگری تلاش کنند تا وضعیت شرکت‌های استان و پرداخت‌های آنها در حوزه کارگری مطلوب باشد و به بحران تبدیل نشود. کارفرما و پیمانکار متعهد در حمایت از کارگر هستند و در صورت کوتاهی پیمانکاران متخلف قطعا از ابزار قانونی به موقع استفاده خواهیم کرد.