نیروهای شرکتی مخابرات اصفهان می‌گویند: شرکت شسکام برخلاف قولی که در حضور نماینده فرماندار و اداره کار داده بود از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل امتناع کرد و تنها ضریب ریالی اعمال شد.

این افراد در گفت‌وگو با ایلنا از ثبت شکایت خود از شرکت شسکام تا آخر فرودین ماه خبر دادند و گفتند: نه تنها طبقه‌بندی اجرایی نشد بلکه عنوان گروه‌ها که به اشتباه داده شده نیز تصحیح نشد. به طور مثال نیروی ام‌دی‌آف که در گروه شغلی تکنسین تعمیرات (صفحه ۵۰ از طبقه‌بندی شسکام) با مدرک فوق‌دیپلم و براساس تجربه کاری باید از گروه ۱۰ تا ۱۴ قرار می‌گرفت با عنوانی غلط و در گروه ۶ ابقا شده و در خصوص باقی مشاغل هم این اتفاق و بی‌عدالتی مشهود است. همچنین در طبقه‌بندی ضعیف شرکت شسکام عنوانی برای نیروهای سیم‌بانی و کابل و حتی در گروه ADSL وجود ندارد و به صورت فرضی و براساس بودجه خودشان تعیین شده است.نیروهای شرکتی مخابرات می‌گویند با وجود طرح ضعیفی که شرکت شسکام ارائه داده، ما به اجرای همین طبقه‌بندی هم راضی شدیم اما شرکت حاضر نشد طرح خود را نیز اجرایی کند.