دبیرکل خانه کارگر از نحوه پوشش خبری حذف ارز ترجیحی در صداوسیما انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب با اشاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در مورد حذف این ارز اطلاعات و تبعات ناشی از این حذف، به درستی انتشار نمی‌یابند.

وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت پایه دارو و خدمات درمانی را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: نباید در انعکاس این موضوع مطالب را به گونه دیگری عنوان کرد و نتایج را به درستی منعکس نکرد.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی گرانی و رها کردن قیمت‌ها. سگ قیمت‌ها از همه سگ‌ها هارتر است. باید تلاش کنیم که وضعیت فقرا از این بدتر نشود نه اینکه آنها را رها کنیم و واقعیت را نگوییم.

محجوب با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی نیز تصریح کرد: ظاهرا تلاش آقایان این است که به همه سطوح ۱۰درصد افزایش مستمری اعمال کنند! قانون تامین اجتماعی افرایش مستمری به یک میزان را رد می‌کند و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف را روشن کرده‌اند.