رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری جزئیات مذاکرات افزایش مستمری بازنشستگان را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی با اشاره به اعمال ۷۵درصد متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰، گفت: قرار شده که ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ با پرداخت ۷۵درصد متناسب‌سازی موافقت کرد، اظهار داشت: تامین اجتماعی می‌خواهد که ۲۵درصد باقیمانده تنها به میانه‌بگیران پرداخت شود و ۹۰۰هزار نفر را شامل می‌شود اما ما تاکید داریم که ۲۵درصد باید به همه گروه‌ها پرداخت شود چرا که این حق آنهاست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: بر سر افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ و اعمال ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی مناقشه‌ای میان ما و سازمان شکل گرفته است. قرار شد که ابتدا افزایش مستمری ۱۴۰۱ براساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی اعمال شود و ۲۵درصد باقیمانده در سال جاری اعمال شود.

صادقی ادامه داد: البته مناقشه بر سر اعمال ماده ۹۶ در مورد سایر سطوح پابرجاست و سازمان تامین اجتماعی نظر دیگری دارد که ما موافق آن نیستیم. در مورد اعمال افزایش برای حداقل‌بگیران مناقشه‌ای نیست چراکه ماده ۱۱۱ قانوم تامین اجتماعی تکلیف را مشخص کرده اما در مورد سایر سطوح افزایش باید با ماده ۹۶ دیده شود و در آن منطبق شود.