مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزئیات وام قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال آتی را اعلام کرد.میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از خدماتی که می‌تواند در شرایط سخت معیشتی به کمک بازنشستگان بیاید وام قرض‌الحسنه است که تامین اجتماعی، در کنار وام‌هایی که به شکل عمومی قابل پرداخت است و دولت هم تصمیمات خوبی برای آن درنظر گرفته است.وی افزود: توسعه پرداخت وام‌های قرض الحسنه بازنشستگان را برای سال آینده  خواهیم داشت.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان منابع برای این منظور پیش‌بینی کردیم، گفت: مبلغ وام به ازای هر نفر ۱۰میلیون تومان خواهد بود. در سال جاری این مبلغ هفت میلیون تومان بود که برای سال آتی۴۰درصد رشد خواهد داشت.موسوی افزود: امسال حدود ۲۷۰هزار نفر وام دریافت کردند که پیش‌بینی ما برای سال آینده، بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر است که به اقتضای شرایط پرداخت می‌شود و می‌تواند خبر خوبی برای بازنشستگان باشد.