مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: پیش‌بینی می‌شود ۳۰۰هزار نفر از کارگران فصلی در تمام استان‌های کشور، تحت پوشش بیمه صندوق بیمه اجتماعی قرار بگیرند.

بیت‌الله برقراری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق بیمه اجتماعی و اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنفی استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور در راستای اجرای قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰هزار نفر منعقد شده است.

وی افزود: ممکن است شاغلین فصلی به صورت فصلی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار داشته باشند یا اساساً فاقد هرگونه پوشش بیمه اجتماعی باشند. براساس قانون فوق شاغلین فصلی، در صورتی که کارگران دارای تاییدیه معتبر از اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنفی استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور باشند می‌توانند عضو صندوق شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: کارگران فصلی با پرداخت 5درصد حق بیمه و با سهم بیمه‌شده به صورت سالیانه حداقل 390هزار تومان و حداکثر 1140هزار تومان برای یک سال از مزایای بیمه شامل مستمری دوران پیری و سالمندی، ازکارافتادگی کلی، بازماندگان متوفی، نقل و انتقال سوابق و پرداخت ۱۰درصدی حق بیمه سالیانه توسط دولت بهره‌مند می‌شوند.