بازنشستگان، بازماندگان و ازکارافتادگان تامین اجتماعی که روز یکشنبه (هشتم اسفند ماه) در شهرهای تبریز، اراک، تهران و... تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، در این تجمعات بازنشستگان با ارائه قطعنامه‌ای، به زندگی نابه‌سامان بازنشستگان اشاره کرده و مدعی شده‌اند که زندگی‌های آنها بیش از پیش با فقر و تنگدستی پیوند خورده است.

آنها با اشاره به از دست رفتن حق استقلال صندوق‌ها و عدم مشارکت در اداره آنها افزودند که منابع مالی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی که متعلق به بازنشستگان است و در سنوات اشتغال برای پشتوانه دوران بازنشستگی ذخیره شده بودند، به واسطه اعمال سیاستمداران از مدیریت‌شان خارج شده است.

این بازنشستگان با اشاره به اعتراض‌های سایر اقشار جامعه به مسائل معیشتی و اقتصادی، خواستار رسیدگی به وضعیت رفاهی خود شدند و خواسته‌های خود را مطرح کردند؛ خواسته‌هایی ازجمله تعیین مزد بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی (متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار و افزایش آن طبق تورم واقعی)، تامین بیمه درمانی کارآمد و رایگان طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی (قانون الزام) و انحلال بازار بیمه تکمیلی، پرداخت فوری دیون دولت به تامین اجتماعی که بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان است، کوتاه کردن دست دولت بر صندوق تامین اجتماعی که دولتی نیست و تمام اموالش متعلق به بازنشستگان هستند، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، احتساب سابقه ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور همچون سابقه استحقاقی در متناسب‌سازی حقوق سال ۹۹ بازنشستگان و پرداخت معوقه آن، مدیریت و نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی توسط نمایندگان منتخب و مستقل بازنشستگان و پرداخت یکسان عیدی کارگری اعم از شاغل و بازنشسته به میزان دو ماه حقوق.

این تجمع در شهرهای تبریز، اراک، تهران، کرمانشاه و شیراز و شهرستان‌های استان خراسان، قزوین، لرستان، اصفهان و خوزستان برگزار شد.