مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آغاز پرداخت عیدی بازنشستگان این سازمان از روز شنبه (۷ اسفند ماه) خبر داد.

به گزارش ایرنا، میرهاشم موسوی افزود: براساس دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب تهیه اوراق و همچنین دریافت منابعی در کنار این منبع (که بابت بدهی از دولت گرفته شد)، عیدی بازنشستگان سازمان پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: فرآیند پرداخت از روز شنبه آغاز شده و تا روز یکشنبه (۸ اسفند) در حساب بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد بود و می‌تواند برداشت شود.

مدیرعامل تامین اجتماعی درباره مبلغ این عیدی اظهار داشت: یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان به ازای هر بازنشسته، ۴۰۰هزار تومان حق عائله‌مندی و به ازای هر اولاد تحت پوشش ۱۵۰هزار تومان به میزان این عیدی براساس مصوبه هیات وزیران اضافه خواهد شد.