گروهی از کارگران معدن زغال سنگ طزره گفتند: سالهاست پیشنهاد تبدیل وضعیت قرارداد از حالت پیمانکاری را مطرح می‌کنیم اما به جای رفع این مشکل، قرارداد کارگران را با پیمانکاران تمدید می‌کنند.گروهی از کارگران پیمانکاری معدن زغال سنگ طزره واقع در شهرستان دامغان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: صبح دوشنبه (۲بهمن ماه) برای سومین روز مقابل ساختمان ستاد مرکزی شرکت زغال سنگ البرز شرقی در شاهرود تجمع کردیم.

آنها با بیان اینکه کارگران حاضر به ادامه همکاری با پیمانکاران نیستند، افزودند: مدیران شرکت زغال سنگ البرز شرقی توجهی به مخالفت کارگران این مجموعه برای حضور پیمانکار ندارند.

یکی از کارگران گفت: کارگران معدن زغال سنگ تمام روز شب در اعماق زمین در حال کار هستند و انتظار دارند مسئولان که برخی از آنها حتی یکبار به داخل تونل‌ها ورود نکرده‌اند، تصمیماتی اتخاذ کنند که جان و مال کارگران در امان باشد.او گفت: اکثر کارگران معدن طزره در شاهرود ساکن هستند. این کارگران هر روز طی مسافت یک‌ساعته به معدن طزره در شهرستان دامغان مسافرت می‌کنند.

او افزود: نارضایتی ما به این جهت است که شرکت البرز شرقی سالهاست با پیمانکاری تمدید قرارداد می‌کند که سابقه خوبی در لحاظ کردن ایمنی کار کارگران و مهیا کردن سایر تجهیزات ندارد. به عنوان نمونه در حادثه‌ای که چند ماه پیش برای دو کارگر در یکی از معادن طزره به وقوع پیوست، یکی از همین شرکت‌ها که در حال عقد قرارداد کار دوباره در یکی از واحدهای استخراج در طزره است، مقصر اعلام شد.

 معدن زغال سنگ طزره دامغان شامل معادن زغال سنگ برناکی، کلاریز، تونل مادر، تونل ۴۳ و معدن رزمجای غربی است که از مجموعه‌های معدنی شرکت زغال سنگ البرز شرقی محسوب می‌شوند.