رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران گفت: براساس اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بودجه مورد نیاز برای تکمیل متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۲۰هزار میلیارد تومان است در حالی‌که کمیسیون تلفیق بودجه تنها ۹۰هزار میلیارد تومان بابت مطالبات تامین اجتماعی و ۴۰هزار میلیارد تومان بابت اجرای قوانین مرتبط با بیمه ایثارگران اختصاص داده است. با این حساب دولت باید متوجه باشد که لایحه همسان‌سازی باید با محوریت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و در نظر گرفتن سهم متناسب‌سازی ۱۴۰۱ در آن تنظیم شود.

علی دهقان‌کیا با بیان اینکه هر تغییر در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید با علم به مطالبات تامین اجتماعی تنظیم شود، به ایلنا گفت: با توجه به اعلام خبر ارسال لایحه جدید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس، از مجلس و دولت می‌خواهیم که همسان‌سازی را بدون توجه به مطالبات تامین اجتماعی و سهم منابع متناسب‌سازی در آن تصویب نکند. در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی دولت گذشته، پرداخت مطالبات تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود اما به دلیل مخالفت گروهی از نمایندگان با تصویب آن و تمایل رئیس‌جمهور برای تنظیم لایحه جدید، تصویب نشد. در لایحه جدید باید پرداخت مطالبات با نگاه به متناسب‌سازی و استمرار اجرای آن قرار گیرد تا تامین اجتماعی بتواند متناسب‌سازی را برای سال‌های آینده استمرار دهد. البته باید شرکت‌های سودده و موثر دولت به سازمان واگذار شوند تا سازمان از محل جمع‌آوری سود آنها، متناسب‌سازی را اجرا کند. در واقع نباید شرکت‌هایی واگذار شوند که سازمان را مجبور به فروش آنها کند.

وی با بیان اینکه براساس اعلام «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بودجه مورد نیاز برای تکمیل متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۲۰هزار میلیارد تومان است، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه تنها ۹۰هزار میلیارد تومان بابت مطالبات تامین اجتماعی اختصاص داده است. با این وصف نمی‌توان لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را بدون تکمیل رقم، متناسب‌سازی واقعی دانست، در نتیجه سازمان برای اجرای متناسب‌سازی به بودجه بیشتری نیاز دارد.

وی افزود: اگر سال ۱۴۰۱ اولین سال اجرای قانون دائمی‌شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشد، باید در این سال ۱۶۰هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گیرند تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان آن به مصرف متناسب‌سازی برسد. سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۹هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد که به سه محل منابع متناسب‌سازی، ۳ درصد سهم دولت از حق بیمه‌های کارگران و ۲۶ قانون بیمه‌ای جاری کشور برمی‌گردد که تعهدات آن باید توسط تامین اجتماعی اجرا شود. در نتیجه کسری منابع سازمان موضوع جدی و هزینه‌زاست که اگر در لایحه همسان‌سازی مورد توجه قرار نگیرد، چارچوب آن را برهم می‌ریزد.

دهقان‌کیا با بیان اینکه انتظار داریم که در لایحه همسان‌‌سازی به واقعیت‌های معیشتی توجه شود و مانند لایحه دولت گذشته به ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی یکسان نگاه شده و میان صندوق‌ها تبعیض قائل نشوند، گفت: در لایحه قبلی این پیش‌بینی وجود داشت که هرگاه مستمری بازنشستگان از حداقل حقوق بازنشستگان کشوری عقب افتاد، ترمیم صورت گیرد تا حداقل‌بگیران کشوری و تامین اجتماعی در یک سطح قرار گیرند اما با توجه به عقب‌ماندگی‌های معیشتی و بی‌‌توجهی دولت گذشته به ترمیم مستمری‌ها متناسب با هزینه‌های سبد معیشت، از دولت انتظار داریم که حقوق ناخالص بازنشستگان را متناسب با نرخ سبد معیشت به‌روزرسانی کند. در حال حاضر نرخ سبد معیشت به حدود ۹میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ رسیده که نرخ غیررسمی آن حدود ۱۲میلیون تومان است. در این زمینه منتظر عدد نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار می‌مانیم اما همسان‌سازی و افزایش مستمری سالیانه باید به گونه‌ای برهم قرار گیرند که این حداقل ۹میلیون تومانی را پوشش دهند.رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران افزود: بودجه داخلی تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ از ۴۵۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه حدود یک چهارم آن در کسری قرار می‌گیرد، دولت مکلف است که از محل بدهی خود عمده آن را جبران کند و گرنه تفاوتی میان این دولت و دولت گذشته وجود نخواهد داشت. دولت فعلی بارها اعلام کرده که شاخص‌های اقتصادی در حال بهبود است. از آنجا که قیمت نفت هم بالا رفته و ابرهای تیره اقتصاد در حال کنار رفتن هستند و شرایط بین‌المللی ایران در حال بهبود است، انتظار داریم که لایحه همسان‌سازی هم متناسب با این شرایط، تنظیم و به قانون تبدیل شود.