نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: نرخ سبد معیشتی که در شورای عالی کار تعیین شده ۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان است در حالی‌که اگر معیار محاسبه ما همان معیار سال‌های قبل باشد، این رقم باید حدود ۱۱میلیون تومان اعلام می‌شد.به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری گفت: شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست. در حالی‌که گروه عظیمی از مردم دچار خسران و مشکلات بسیار معیشتی هستند، عده کمی در بهترین وضعیت ممکن به سر می‌برند و این فضای اقتصادی به نفع آنهاست.وی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم خوراکی‌ها طی ۴ سال گذشته روی عدد ۵۷درصد بوده اما سبد معیشت را براساس نرخ 30درصد بسته‌اند. برای همین نرخ سبد خوراکی‌ها را 3میلیون و 290هزار تومان اعلام کردند درحالی‌که این عدد باید حدود ۴میلیون تومان باشد.حیدری گفت: این نشان می‌دهد از اعداد واقعی برای تعیین نرخ سبد معیشت استفاده نشده و اعداد ساخته می‌شود.