طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاداش افزایش تولید و سود سالانه کارگران بنگاه‌های اقتصادی معاف از مالیات شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزی مشمولان قانون کار و معافیت‌های مالیاتی این مزایا و معافیت مالیاتی حقوق بیمه حقوق‌بگیران پاسخ داد.طبق نظر این معاونت «پاداش افزایش تولید و سود سالانه موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است».مطابق این نامه کمک هزینه مسکن (ماهانه معادل 450هزار تومان مصوب هیات وزیران)، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار معادل (600هزار تومان)، کمک عائله‌مندی ماهانه معادل 265هزار تومان برای هر فرزند، پاداش افزاش تولید و میزان سایر موارد نظیر مهدکودک،‌ یارانه غذا، ایاب و ذهاب و...، ‌چنانچه مقرره خاصی راجع به میزان آنها وجود نداشته باشد و در چارچوب قانون کار، تابع توافق و عرف است، از مالیات معاف هستند.