وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.

به گزارش توسعه ایرانی، حجت عبدالملکی در نشست شورای عالی کار که با وزیر صمت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، گفت: براساس تاکید رئیس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم‌درآمد گفت: روش‌ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: ازجمله محورهای مورد بحث در نشست‌های شورای عالی کار، تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای بوده است.

وی تاکید کرد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین تکلیف می‌شود.