عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: به دلیل وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و ملاحظاتی که دولت در بودجه داشته، احتمال موافقت با افزایش سن بازنشستگی متصور است.

به گزارش تسنیم، حسین حاتمی گفت: به دلیل وضعیت منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و ملاحظاتی که دولت در بودجه داشته احتمال موافقت با افزایش سن بازنسشتگی متصور است.

وی ادامه داد: بخشی از مسائل و مشکلات روی هم تل‌انبار شده است. اصلاحات پارامتریک که در صندوق‌های بازنشستگی باید رخ می‌داده، اتفاق نیفتاده است و الان به وضعیتی رسیدیم که باید یک تصمیم جدی گرفته شود.

حاتمی با بیان اینکه در ایران میانگین سن بازنشستگی 52 سال و شاخص امید به زندگی 76 سال است، تصریح کرد: در همه جای دنیا برای حفظ تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را متناسب با سن امید به زندگی افزایش یا کاهش می‌دهند. در ایران نیز عمده صندوق‌های بازنشستگی با سیستم توازن درآمد و هزینه کار می‌کنند و وقتی به وضعیتی می‌رسیم که درآمد و هزینه پاسخگوی تعادل مالی صندوق‌ها نیست، دستکاری در داده‌ها باید رخ دهد، لذا تصمیم دولت مناسب است.