کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای به اقدامات ضدکارگری اخیر انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران آمده است: «این روزها تحرکاتی در جریان است تا چتر حمایتی کارگران، این ستون فقراتی جامعه، کاهش یافته یا نادیده گرفته شود، ازجمله الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار و مزد توافقی، افزایش سن و سابقه بازنشستگی به میزان دو سال و محاسبه میانگین دستمزد سه سال آخر به جای دو سال در لایحه بودجه و زمزمه‌های اقتصادخوانده‌های جدید و تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر تورم‌زا بودن افزایش دستمزد».

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه این دست تحرکات منجر به حذف حقوق قانونی کارگران و عدم پایداری منابع تامین اجتماعی می‌شود، تاکید کرده از مجرای قانونی به این موارد اعتراض خواهد کرد.