عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید در شرایطی که خط معیشت به ۱۱ میلیون تومان رسیده و افراد برای تامین هزینه‌های زندگی به مشاغل کاذب و غیرمولد روی آورده‌اند، با چه ادله‌ای برخی درصدد منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران هستند؟

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فرهنگ کار، نوع درآمد، نوع هزینه، حقوق و دستمزد و سایر مولفه‌ها با سال ۱۳۶۹ تفاوت زیادی پیدا کرده و اگر دولت‌ها به اصلاح قانون کار روی می‌آوردند اکنون به این نقطه نمی‌رسیدیم که برخی کارفرمایان و قانونگذاران دنبال منطقه‌ای کردن دستمزد باشند و کارگر و کارفرما و حتی دولت از این قانون ناراضی باشند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست، اظهار کرد: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به جای ورود به مزد منطقه‌ای بهتر بود درباره این مساله تحقیق می‌کرد که چرا کارگران برای کار به کارخانه‌ها نمی‌روند و برای درآمدزایی و تامین هزینه‌های زندگی به مشاغل کاذب و غیرمولد روی می‌آورند؟

اصلانی افزود: متاسفانه افزایش فاصله خط معیشت و دستمزد باعث شده تا افراد به دنبال شغل‌های کاذب و ناپایدار باشند و از آن طرف کارفرمایان دربه‌در دنبال نیروی کار برای خود بگردند.