رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته گفت: نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور وجود دارد.

علی‌اصغر بیات در گفت‌وگو با مهر افزود: از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی انتظار داریم نگرانی‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی را در بررسی بودجه ۱۴۰۱ مدنظر قرار دهند؛ اینکه تکالیف دولت در اجرای بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم و پرداخت بخشی از دیون انباشته دولت به تأمین اجتماعی بر زمین مانده و از طرفی هیچ توجهی به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز نشده، اصلاً خوب نیست.

وی ادامه داد: بدون اجرای بی کم و کاست قوانین، روزبه‌روز حلقه فشارهای معیشتی بر بازنشستگان تنگ‌تر می‌شود.

بیات گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس در کنار وظایف قانون‌گذاری، نظارت مؤثری را در نحوه اجرای قوانین و تکالیف بر زمین مانده داشته باشند و از طرفی اجازه ندهند اثرات و تبعات رویکرد انقباضی بودجه ۱۴۰۱ متوجه زندگی و معیشت بازنشستگان شود و بیش از این گذران زندگی آنها سخت و سخت‌تر شود.