یک فعال کارگری گفت: مزد توافقی یعنی هرج و مرج، یعنی بی‌عدالتی، تبعیض و خروج بیش از ۵۰درصد از مشمولین قانون کار و نابودی حقوقشان.

به گزارش ایلنا، محمدرضا کاظمی درباره مزد توافقی گفت: اگر قانون کار نیاز به اصلاح دارد با در نظر گرفتن شرایط و رعایت حقوق قانونی شرکای اجتماعی و با حضور نماینده کارگران در شورای عالی کار، اصلاحات مورد نیاز را انجام دهید نه اینکه بخواهید یک‌جانبه قضاوت و تصمیم‌گیری غلط کنید و حقوق کارگران را به تاراج ببرید.

این فعال کارگری تاکید کرد: مزد توافقی یعنی آزاد گذاشتن کارفرماهایی که می‌خواهند برده‌داری کنند. مزد توافقی بهانه‌ای برای توسعه برده‌داری نوین است که ابتدا در روستاها و گوشه و کنار شهرها و سپس وارد هسته مرکزی شهرها می‌شود.